180' Som namnet antyder så går gången lite tillbaks innan den åter går åt "rätt" håll. Här kan man också fortsätta rakt fram in i Valet. Namnet 180' är nytt av mig. Gången kan ev ha ett annat namn, men det är knappast troligt.


Här brukar vi vila våra trötta kroppar och grunna över om vi ska in i Valet och Kvalet...

Map Gallery