Huvudgången Del 4 är mest en transportsträcka fram till Promenadgången. Det finns ett par sandbankar och en större droppstensformation. Höjden är varierande från rejäl till mycket låg.

Map Gallery