Korsningen vid vattenfallet.


Tyvärr klara programmet för 360 gradersbilder inte mörka bilder så bra. Dessa bilder har jag fått ljusa upp. Där av de konstiga färgerna. (Kräver java-applet för att visas! java.com)Map Gallery