Sidogång vid Torget. Sett från huvudgången i Aktivasystemet.

Map Gallery