Torragången Utan den hade vi fått gå via Fönstret och där är ganska djupt vatten.

Map Gallery