Våta vägen till Torget. Här är takhöjden markant lägre.

Map Gallery